„Co jest za murem?” to książka dla dzieci podejmująca trudny temat jakim jest więzienie. Publikacja stawia sobie za cel pomoc w rozmowie z dzieckiem, którego rodzic odbywa karę pozbawienia wolności. Dzieci mają prawo w mądry i odpowiedni do ich wieku sposób, zostać poinformowane o sytuacji w jakiej znalazł się ich rodzic. Rodziny skazanych bardzo często nie są w stanie poradzić sobie z tym trudnym zadaniem.

Temat i pojęcie więzienia pozostaje zagadnieniem poruszanym niechętnie, często wstydliwym. Ważnym celem jest także wyjście z problemem poza zamkniętą grupę ludzi, których problem dotyczy bezpośrednio. Temat więzienia to jednak temat tabu. Przekonałam się o tym pisząc tę książkę. Książeczka uczy zrozumienia i wrażliwości, ma pomagać zapobiegać wykluczeniu społecznemu rodzin osób odbywających karę, a szczególnie dzieci.

Starałam się zbudować historię, która jest ciepła i przyjazna, w której jest nadzieja, ale także prawda o tym, że z szansy na zmianę, jaką daje więzienie, nie każdy korzysta.

Książkę honorowym patronatem objął Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak.

Wydana przez: Centralny Zarząd Służby Więziennej

Książka została wydana w nakładzie 5000 egz. i jest rozdawana bezpłatnie. Trafi do jednostek penitencjarnych w całej Polsce. Książkę rozprowadza także Fundacja Sławek.