Karolina Lijklema pracuje w domu lub w pracowni. W pracy autorce często towarzyszy młodsza córka Lena.